White 1
White 1

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

Three
Three

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

Blue 1
Blue 1

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

Altoid triptych 1
Altoid triptych 1

Mixed media collage in metal (mint tin} boxes.

White 2
White 2

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

White Gold 2
White Gold 2

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

Ochre/Red 1
Ochre/Red 1

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

Black 1
Black 1

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

White Gold 1
White Gold 1

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

True square 1
True square 1

Mixed media collage on paper, 6" x 6"

White 7
White 7

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"

Blue/Chips 2
Blue/Chips 2

Mixed media collage on paper, 5.5" x 7"